Annetekoja loomise vajadusest:

 • tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima tunnetuseni;
 • väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
 • andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.

Annetekoda aitab suunata rohkem inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning innustab julgusele ennast avada laiemale vaatajaskonnale. Fastivaliga aitame kaasa maapiirkondade kultuurielu elavdamisele.

 

Annetekoja finaal-esitluse järgselt leiavad korraldajad koos partneritega avastatud väljapaistvatele annetele edaspidiseks arenguks erinevaid võimalusi selleks loodud stipendiumifondi kaudu:

 • edasiõppimine/täiendamine nii Eestis kui välisriikides stipendiumite ja toetuste abil;
 • professionaalsete juhendajate suunamine kohalikku kultuuri- või õppeasutusse ande edasiarendamiseks;
 • ettevõtluse alustamiseks nõuandjate/koostööpartnerite leidmine jne.

 

KONKURSS-FESTIVALI ANNETEKODA STATUUT:

 • toimuvad üleriigiliselt kuni 8 maakondlikku publikuga eelvooru;
 • eelvoorus osalemiseks on vaja soovijatel saata 2-3 minutiline videomaterjal oma loomingust, pidades silmas ande esitamist laval (lubatud ka mobiiltelefoni variant);
 • žürii valib saadetud videomaterjalide seast 15-20 esitlust igasse maakondlikku eelvooru. Edasipääsenutega võetakse ühendust jooksvalt;
 • igast eelvoorust valib žürii parimad 3-minutilised esitlused Tallinnas toimuvasse finaali;
 • finaalis esinejaid hindab minimaalselt 5-liikmeline žürii, kuhu kuulub üks rahvusvaheline ekspert ja Annetekoja patroon Anne Veski;
 • esimesed kolm kuni viis žürii poolt välja valitud esitlust saavad rahalise auhinna.
 • finaalkontserdil antakse välja ka rahva lemmiku preemia.