Mis on PLMF?

Muusikute Fond PLMF 

PLMF kutsuti ellu tuntud ooperilaulja ja kultuuritegelase Pille Lille eestvedamisel 7. veebruaril 2003 missiooniga igakülgselt toetada andekaid muusikuid nende professionaalsete oskuste edasiarendamisel.

PLMF on ainulaadne kodanikualgatuslik nähtus nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Samalaadset missiooni, luua arengueeldused kõige perspektiivikamatele solistipotentsiaaliga muusikatalentidele, kohtame küll erinevates fondides üle maailma, kuid ükski neist ei pühendu annetele vanusepiiranguid arvestamata. PLMF on seadnud eesmärgiks astuda muusikute ellu sel hetkel, kui nad seda kõige enam vajavad, siis kui erinevad noorteprogrammid juba sulguvad ehk vanuses 25-35. PLMF ulatab abikäe esinemisvõimalusteks nii kodus kui välismaal, täiendõppeks, järjepidevaks konsultatsiooniks, kvaliteetsete instrumentide soetamiseks jpm.

PLMF kammerkontserdid on aastaringselt oodatud üle Eesti nii suuremates linnades kui paljudes väikestes asulates peamiselt kontserdisarjade “Meistrite Akadeemia” ja “Hingemuusika” raames. Lastele ja noortele viiakse muusikapisik kätte otse koolitundi Eesti kõige väljapaistvamate solistide esitusel. Koos partneritega toimuvad kontserdid ja ühisprojektid välisriikides.

PLMF korraldab traditsiooniliselt nelja festivaliTallinna Kammermuusika Festival aastast 2005, Tallinna Talvefestival aastast 2006, Eivere Klaverifestival aastast 2013 ning Virumaa Muusikafestival aastast 2019. Alates 2010. aastast toimub PLMF kunstilisel juhtimisel ja eestvedamisel Rapla Kirikumuusika Festival. Festivalide raames toimuvad erinevad meistriklassid/suvekoolid noortele dirigentidele, keelpillimängijatele, vokalistidele ning pianistidele. PLMF pakub kunstilist juhendamist Valga-Valka Seitsme Kiriku Suvemuusikafestivalile ning on olnud 2009. aastal Väike-Maarja Muusikafestivali looja ja korraldaja, mille raames on läbi viidud Vabariiklik Vokalistide konkurss (2103, 2015, 2017) pühendatuna varalahkunud tenorile Vello Jürnale. 

Üheks väljundiks noorte annete esiletõstmiseks on Tallinna Kammermuusika Festivalil väljaantavad iga-aastased preemiad „Noor laulja, muusik, helilooja või dirigent“. Pea kõikidest varasematest laureaatidest on sirgunud laiemale publikule tuntud artistid, kelle seas on Oliver Kuusik, Helen Lokuta, Rene Soom, Priit Volmer, Anna-Liisa Bezrodny, Oksana Sinkova, Andreas Lend, Mihkel Poll, Risto Joost, Pärt Uusberg, Martin Karu jt. 2020. aastal toimus esmakordselt Virumaa muusikakoolide vaheline konkurss “Virumaa Noor Muusik” 2020.

2017. aasta pakkus muusikute fondile uue väljapaistva teetähise: oktoobris avati PLMF Academia Nova Keskus, kus oma õpetajaannet saavad huvikoolis arendada PLMF-iga pikaajaliselt koostöös olnud professionaalsed muusikud. 

PLMF-i tugevuseks on aktiivne rahvusvaheline tegevus. Erinevaid vahetus- ja koostööprojekte on korraldatud alates 2008. aastast, vt https://plmf.ee/et/valiskoostoo/. Seoses välistegevuse laienemisega loodi 2013. aastal fondi juurde PLMF Arts Management www.artsplmf.com eesmärgiga arendada artistide esindamist/esitlemist väljaspool Eestit. Managemendi eestvedamisel alustati Põhjamaade vahelise laiema koostöö planeerimist 2011. aastal ning 2013. aastal viidi ellu Põhja-Balti Festivalide Platvormi loomine, vt www.nordicbalticfestivals.org.

Alates 2006. aastast on PLMF pööranud tähelepanu abivajajatele meie ühiskonnas ja oleme selleks loonud heateoalgatuse motoga “Tõsta pilk ja ava süda“. Kampaania toimub Tallinna Talvefestivali raames ning aastate jooksul on festival kogunud raha Käo puuetega laste keskusele muusikaterapeutide koolitamiseks ja pillide ostmiseks, MTÜ-le Nirk igapäevaste sõidukulude katteks, Saaremaa lastele muusikainstrumente ostmiseks, Eesti tippinterpreetidele kvaliteetsete instrumentide soetamiseks, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule uue kaubiku ostmiseks igapäevaseks toidu transpordiks, Tallinna Vanalinna Muusikakoolile võimaldamaks erivajadustega lastele senisest rohkem tugiisikute poolt toetatud muusikaõpet, eramuusikakoolidele ja SOS Lasteküla anekatele lastele instrumentide soetamiseks jt.

Kutsume kõiki inimesi annetama igaaastase heategevuskampaania toetuseks:
MTÜ Muusikute täiendõppe keskus, EE037700771003227591, AS LHV Pank,
märgusõnaga „Tõsta pilk ja ava süda“.

 

PLMF Pillifond

Fond on loodud 2011. aastal PLMF initsiatiivil eesmärgiga leida toetust nii Eesti interpreetidele kvaliteetsete instrumentide soetamiseks kui ka eramuusikakoolidele pillipargi täiendamiseks.

Toeta

PLMF on siiralt tänulik kõikidele toetajatele ja muusikasõpradele!

PLMF kuulub/on kuulunud järgmisetesse katusorganisatsioonidesse:

Fond järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid – http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Üles