Oodatud on lauluhuvilised lapsed alates 10. eluaastast
ning noored ja harrastajad lauljad.

Tunnustatud juhendajate käe all avaneb võimalus
osa saada laulu ja liikumistundidest, tööst lavastaja ja kontsertmeistriga.

Stuudio toimub 18.- 22. juuli Tallinnas Kanutiaia Huvikoolis (Aia tn 12)
kõikidel päevadel kell 11.00-15.00,
kus valmistatakse
ette lavastatud
kontsert-etendus, mis toimub 23. juulil kell 12.00
Tallinna
Püha Katariina kirikus (Vene 14a)
ja on avatud publikule vaba sissepääsuga.

Registreerumiseks palume saata sooviavaldus hiljemalt 16. juuliks
e-posti aadressile plmf@plmf.ee

Avalduses palume märkida enda kohta järgnev info:
e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev,
töökeel (eesti, vene, inglise) ning 2-3 pala pealkiri ja helilooja, mida soovite kontserdil esitada.