Alates 2006. aastast on festival pööranud tähelepanu abivajajatele meie ühiskonnas ja oleme selleks loonud heateo algatuse motoga
“TÕSTA PILK JA AVA SÜDA”.

2023. aasta kampaania kogub vahendeid Eesti Vähiliidule liikuva kompuutertomograafi ostmiseks.

PLMF eraldab selleks 20% festivali piletitulust ning kutsume häid inimesi ja organisatsioone ostma nii festivali pileteid kui ka annetama:

MTÜ Muusikute täiendõppe keskus, EE037700771003227591,
AS LHV Pank,
märgusõnaga „Tõsta pilk ja ava süda“.

MTÜ Eesti Vähiliit, mis tähistas 2022. aastal 30. tegevusaastat,
keskendub oma töös vähi ennetustegevusele, tervislike eluviiside populariseerimisele ja haiguse varajasele avastamisele.
Väga olulisel kohal on vähihaigete elukvaliteedi parandamine. Vähiliidu patsientide võrgustik üle-eesti liidab 15 ühingut üle 2000 liikmega.

Tänu vähiliidule sõidab Eestimaa teedel ringi mammograafiabuss ning on avatud mobiilsed naha- ja eesnäärmevähi diagnoosikabinetid,
mis annavad võimaluse kontrollida oma tervist ka väikestes linnades ja maakohtades, kus vastavaid erialaarste ei ole.

Eesti Vähiliidu uus eesmärk on osta madala kiirgusdoosiga uusima põlvkonna liikuv kompuutertomograaf,
mida oleks võimalik kasutada ka väljaspool suuremaid linnu kogu Eestis.

Kompuutertomograafia, mis tagab patsiendile madala kiirgusdoosi, on asendamatu vähi diagnostikas ning väga efektiivne ägedate haigusjuhtude ja suurte traumade korral. Mobiilne kompuutertomograaf võimaldab nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide määratud kompuuteruuringuid teha inimese elukoha lähedal väljaspool suurlinnu. Nii on võimalik kopsuvähi korral avastada haigus enne sümptomite ilmnemist või teiste kasvajate esimeste sümptomite korral varajases staadiumis, kui on võimalik vähist tervistuda.

Kui iga eestimaalane näeb kompuutertomograafi vajalikkust onkoloogiliste haiguste diagnostikas saame päästa sadu inimelusid.

Heateo algatuse “Tõsta pilk ja ava süda” raames on varasematel aastatel toetatud Käo puuetega laste keskust muusikaterapeutide koolitamiseks ja pillide ostmiseks; Nirk MTÜ-d igapäevaste sõidukulude katteks; Saaremaa lapsi pillide ostmiseks; andekaid Eesti interpreete selleks loodud Pillifondi kaudu kvaliteetsete instrumentide soetamiseks; Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu toidu vedamiseks mõeldud bussi soetamiseks; Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli tugiõpetajaid; muusikainstrumentide soetamist SOS Lasteküla andekatele lastele; Pahkla intellektipuudega inimeste külakogukonna küünalde valmistamise töökoda töövahendite ja seadmete uuendamiseks.