PROJEKT “LÕIMUMINE LÄBI KOORIMUUSIKA” LOOB VIIS UUT NOORTEKOORI!

Muusikute fond PLMF algatas 2016. aastal laiaulatusliku projekti “Lõimumine läbi koorimuusika” vene õppekeelega koolides. 

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa muukeelse elanikkonna lõimumisele Eesti koorikultuuriga. “On oluline, et noored saaksid tundma, kuidas ühislaulmine purustab tõkked inimestevahelises suhtluses,” ütleb projekti eestvedaja Pille Lill ja jätkab, et ” kooris laulmine tekitab noortes ühtekuuluvustunde ja aitab olla aktiivsem edasises ühiskondlikus elus”.
2016. aasta kevadel kuulutas muusikute fond projekti raames välja konkursi, et leida võimekaid dirigente uute kooride loomiseks vene õppekeelega üldhariduskoolides. Auväärne žürii valis välja neli koorijuhti – Ljudmila Sjomina, Tatjana ŠumilovaJulia Kozlova ja Inna Rüü, kes alustasid sama aasta septembris tööd Tallinna Mustamäe ReaalgümnaasiumisTallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis ja Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis. Kooride ülevaatlik kontsert toimus juba 12. detsembril Vene Kultuurikeskuses rohkearvulise publiku osavõtul. Tänu headele partneritele jätkus projekt ka 2017. aasta esimeses pooles ning kooride edukast toimimisest saadi osa kontserdil, mis toimus 13. juunil Rootsi-Mihkli kirikus.
PLMF-il on eriline heameel, et oleme saanud võimaluse jätkamiseks ka 2017. aasta teisel poolaastal ning lisaks eelpool mainitud kooridele oleme loonud juurde kaks uut noortekoori – Tallinna Pae Gümnaasiumis ja Narva Vanalinna Riigikoolis. Koorijuhtideks on Arvo Luik ja Mihhail Gorjušin.
 
Pille Lill peab väga oluliseks kaasa aidata eesti- ja muukeelse elanikkonna lõimumisele ning leiab, et just kultuurilised ühistegevused on parimaks pinnaseks koostöövalmiduse ja ühise teabevälja väljakujunemisel. Oleme saanud väga positiivset tagasisidet meie poolt aastate jooksul korraldatud üle kümnele projektidele lõimumisvaldkonnas, mis annab meile kindla teadmise, et meie poolt järgnevalt planeeritav projekt omab soovitud mõju.
 
30. oktoobril toimus Narva Linnavalitsuses kohtumine, et arutada ka edasisi koostöövõimalusi Narva Linna Noorte Segakoori loomisel. Läbirääkimistel osalesid Muusikute fondi PLMF koorideprojekti eestvedajad Pille Lill ja Viktoria Jagomägi, Narva Eesti Seltsi esimees Ants Liimets, Narva Vanalinna Riigikooli direktor Tatjana Stepanova, koorijuht Mihhail Gorjušin ning Narva linna kultuurispetsialist Dmitri Vergun.

9. detsembril 2017 toimub Sillamäe Kultuurikeskuses projektipäev „MUUSIKASILLAD“, mille raames viiakse läbi TÖÖTOAD ja kooride ÜHISKONTSERT.

Kontsert algab kell 17.00, kus esinevad projekti “Lõimumine läbi koorimuusika“ raames loodud 5 koori ning lisaks 3 Eesti õppekeelega kooli koori –
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi lastekoor
, dirigent Ljudmila Sjomina,
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi noorte segakoor, dirigent Tatjana Šumilova
Tallinna Tõnismäe Reaalkooli tütarlastekoor, dirigent Inna Rüü
Tallinna Pae Gümnaasiumi noortekoor, dirigent Arvo Luik
Narva Vanalinna Riigikooli noortekoor ja noorte segakoor “Vaimustus”, dirigent Mihhail Gorjušin
Sillamäe Muusikakooli lastekoor
, dirigent Mihhail Gorjušin
Kuusalu keskkooli tütarlastekoor, dirigent Taavi Esko
Jõhvi Muusikakooli tütarlastekoor, dirigent Tiina Dammann

Kontserdil kõlavat kooride ühislaulu juhatab Taavi Esko.


Solistidena astuvad ülesse sopranid PILLE LILL ja ALLA POPOVA ning bass PAVLO BALAKIN, klaveril TIINA KÄRBLANE

Kontserdile on VABA SISSEPÄÄS!   

Kontsert on Muusikute fondi PLMF kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. 

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest, mille raames toimuvate sündmuste kohta lähem info www.ev100.ee.

 

Projekti “Lõimumine läbi koorimuusika” toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, Integratsiooni Sihtasutus ja Riigikantselei (EV100).

Muusikute fond tänab “Pagaripoisse”!